FARNÍ SBOR ČCE HORNÍ VILÉMOVICE

 

 

Rok 2017 byl pro náš sbor velice aktivní i co se týká prací na budovách

Začátkem dubna  jsme nechali nejen vymalovat zdi v kostele a obnovit verš na čelní zdi ozdobnějším písmem

V květnu, kdy jsme se mohli vrátit do takto vylepšeného prostoru začaly práce na faře. Nyní jsou zde vyměněná okna jak zde, tak farském bytě a díky rodině Čechových z Horních Vilémovic máme v kuchyňce na podlaze nové linoelum.

Veškeré stavební úpravy byly dokončeny v srpnu.

V červenci se podařilo odborníkům částečně naladit kostelní varhany. Podle jejich názoru bychom měli zvážit celkovou opravu. Odhad ceny za tuto akci je kolem 70 000,-.

 

 

 

 

V sobotu 5.8.2017 jsme měli příležitost být u okamžiku

kdy si Kristýna Němcová a Josef Večeřa

v našem kostele řekli ANO

Přejeme jim, aby každý den jejich života byl plný lásky pohody a Božího požehnání

   

 

 

 

 

 

Sbor ve Velkém Meziříčí uskutečnil 10.9.2017 výlet k památnému stromu ( k javoru) do Věstoňovic.

 

Děkujeme sestrám za nachystání drobného občerstvení

 

 

 

 

 

v sobotu 9.9 2017

někteří členové našeho sboru přijali pozvání rodiny Příhodových v Hlubokém.

 

Navštívili jsme zdejší hřbitov,

který je nejmenším evangelickým hřbitovem ve střední Evropě.

Prohlédli jsme si jejich farmu

a ochutnali jejich výrobky.

Bylo to velice příjemné odpoledne a rodinám Příhodových a Teplých za ně děkujeme.

 

 

  

 

Dne 26.8.2017 jsme se rozloučili s panem Vlastimilem Slámou,

rodákem z Hroznatína,

který zemřel 14.8.2017 vě věku nedožitých 69 let.

 

 

 

 

 

V neděli 11. 6. 2017

se uskutečnil každoroční benefiční koncert v našem kostele.

Vystoupil zde člen skupiny Oboroh Stanislav Klecandr

Výtěžek byl věnován pro klienty domova pro seniory v Myslibořicích

 

 

 
 

 

Dne 8. května 2017 zemřel Miroslav Příhoda z Hlubokého ve věku 65 let

      Rozloučili jsme se sním dne 13.května

na hřbitově v Hlubokém.

 

 


 

 

Dne 19. února 2017 zemřel bratr Miroslav Příhoda z Hlubokého ve věku 94 let 

Rozloučili jsme se s ním 27. února

v obřadní síni Nového hřbitova v Třebíči

 

 

 


 

 

Na staršovstu, které proběhlo 12.2.2017 

předal bratr Jaromír Voda účetnictví sboru, o které se po dlouhé roky staral, své nástupkyni - sestře Aleně Kotounové

Bratru Vodovi za jeho dlouholetou a precizní práci pro sbor děkujeme

sestře Aleně Kotounové a Bohuslavě Koukalové, která jí bude pomáhat,

přejeme hodně sil, trpělivosti a hlavně mnoho Božího požehnání

v této odpovědné činnosti

TOPlist