FARNÍ SBOR ČCE HORNÍ VILÉMOVICE

Májový koncert  26.5.2013

soprán: BcA Lucie Pudilová

alt: Kateřina Hloušková Dis.

varhany: br. farář A. Němec

Výtěžek benefičního koncertu, který se konal dne 26. 5. 2013 v místním kostele, se po odečtení provozních nákladů rozdělil mezi domov pro seniory Myslibořice a občanské sdružení Bratr Kálef

 

INSTALACE

 

23.6.2013  proběhla instalace bratra faráře Aloise Němce pro službu ve sboru v Horních Vilémovicích.

Přišli ho uvítat nejen členové a starší sboru, ale také faráři Horáckého seniorátu a rozloučili se s ním zástupci sboru z Moravské Třebové, kde strávil spolu s manželkou Evou mnoho let.

Přejeme bratru farářovi i jeho manželce Evě, aby se jim v našem sboru líbilo.

 

Ukončení školního roku 2012 - 2013 na farské zahradě

 

 

V neděli 6.10.2013 v 18:00 

k nám zavítali hosté z Holandska.

Setkání s nimi se uskutečnilo večer na faře a bylo velice příjemné. Zde jim byla připravena společná večeře. Tady je na místě poděkovat všem, kteří se na bohatém pohoštění podíleli (sestře Večeřové za výborný guláš a ostatním za sladké i slané drobnosti) a mladým ( Ondřej Veškrna, Josef Večeřa a Kamila Šimková) za překlad slova, bez kterého bychom se jen těžko obešli a za vedení večera

 

 

v sobotu 9.11.2013

proběhl v  Horních Vilémovicích konvent ČCE

děkujeme všem, kdo se podílel na přípravě zázemí a pohoštění. 

    Na konventu byli zvoleni na období 6ti let 

    senior      - br. Jan Keřkovský

    konsenior - br. Zdeněk Šorm

    na období jednoho roku

    seniorátní farář - br. Jan Tkadleček

   

    Jednalo se o návrzích pro Synod z nichž jeden jednohlasně

    neprošel (změna názvu církve).

    Odpoledne  byl živý rozhovor  o způsobu využití dotací z restitucí

    a strategii přechodu církve na samofinancování.

 

 

 

Vánoční besídka 2013 na faře

TOPlist